I början av december invigde Neumarkter Lammsbräu sitt världsunika och helt ekologiska mälteri. Med den nya anläggningen kan bryggeriet kraftigt öka sin kapacitet och bädda för mer ekologisk sädesodling i regionen.

Det nya mälteriet har en kapacitet på 4 500 ton malt, som används i Oberpfalzbryggeriet Neumarkter Lammsbräus helt ekologiska ölproduktion. Invigningen har föregåtts av ett intensivt moderniseringsarbete av bryggeriets utrustning, som i vissa fall härstammar från 1950-talet. Genom att använda den senaste tekniken har bryggeriet redan fått ner uppvärmningskostnaderna med tjugo procent. När ett nytt värmeåtervinningssystem installeras nästa år kan ytterligare femton procent sparas.

Ägaren Johannes Ehrnsperger, maltmästare Matthias Ströbel och underhålls- och energichef Thomas Plank skålar för det nya mälteriet (foto: Neumarkter Lammsbräu).

Med sitt nya mälteri bidrar Neumarkter Lammsbräu även till att ytterligare 10 000 hektar jordbruksmark kan användas till ekologisk odling. Dessutom blir kvaliteten på malten bättre, vilket är en nog så viktig del av ölbryggningen. I dagsläget är det väldigt få tyska bryggerier som har egna mälterier. Genom att ha ett eget mälteri kan Lammsbräu ha direktkontakt med de lantbrukare som levererar råvaran till bryggeriet och har därmed större möjlighet att kontrollera kvaliteten. Man har också full kontroll över hur deras ekologiska öl kommer att smaka.

Invigningen av det nya mälteriet är bara den senaste delen i Lammsbräus arbete mot en mer modern och hållbar produktion. De senaste årens investeringar uppgår till tvåsiffriga miljonbelopp i euro och omfattar sedan tidigare ett nytt logistikcenter i Blomenhof samt utökad jäsnings- och lagringskapacitet med sexton nya tankar med en sammanlagd kapacitet på 16 000 hektoliter. Dessutom ska bryggeriet installera en resurssparande buteljeringsanläggning med kapacitet för 17 000 flaskor i timmen samt en ny flaskrengöringsmaskin.

Fotnot: Fram till mitten av 1800-talet var det vanligt att tyska bryggerier hade sina egna mälterier. I takt med den ökade industrialiseringen separerades dock denna verksamhet mer och mer från bryggerierna. I dag är det få bryggerier som har egna mälterier, istället köper man in malt från fristående mälterier och leverantörer. Lammsbräus anläggning är i dag den enda i världen där produktionen är helt ekologisk.

Källa: About Drinks