De tyska bryggerierna har drabbats hårt av coronapandemin. 2021 blev ytterligare ett år i krisläge och det tycks inte finnas någon ljusning i sikte. Enligt Veltins vd Michael Huber finns det dock glimtar av hopp för framtiden.

Det är i en intervju med branschtidningen Getränke News som Veltins vd Michael Huber lägger ut texten om året som gått, men också blickar framåt mot 2022. Han menar att 2021 var som en jordbävning för den tyska bryggeriindustrin, med flera utbrott med svårförutsägbara följder. Han nämner här den månadslånga nedstängningen av restaurangnäringen och den följande kollapsen av fatölsmarknaden, men även de av olika anledningar snabbt stigande kostnaderna som drabbade alla bryggerier.

Veltins vd Michael Huber jämför 2021 med en jordbävning men ser ändå glimtar av ljus för framtiden (foto: Veltins/Volker Wiciok).

På frågan när han tror att det kommer att vända till det bättre igen, svarar Huber att det i dagsläget inte går att säga ens med den bästa viljan i världen. Osäkerheterna är helt enkelt för stora. Pandemins andra år har åter visat hur snabbt saker och ting kan ändras. Alla trodde att pandemin skulle vara över vid slutet av sommaren, ett hopp som dock snabbt släcktes. Konsumenternas köpvanor har också ändrats och bryggerinäringen har fått ställa om från fatölsförsäljning till att i större utsträckning få ut sina produkter via detaljhandel. En positiv sak från året är enligt Huber dock att de flesta visat varandra respekt och upprätthållit disciplinen. Branschen har kommit samman på ett bra sätt under krisen och samarbetet mellan bryggerierna och deras partner har fungerat fint.

Till sist får Michael Huber frågan om bryggerierna kan ta igen den förlorade försäljningen under 2022. Från Veltins sida kommer man i alla fall att fortsätta investera i marknaden, svarar han. Inställningen är klar: Veltins är försiktig optimistiska för framtiden, inte minst eftersom det finns tydliga tecken på att 2022 blir året då pandemin äntligen tar slut. Huber är dock trygg i att det går att sköta ett bryggeri på ett framgångsrikt sätt även under en kris, så länge man arbetar hårt för att vara nära sina kunder. Avslutningsvis tror han också att man kommer att kunna använda erfarenheterna från pandemin till att gå framåt.