I december 2021 hade den tyska hotell- och restaurangnäringen femtio procent lägre omsättning jämfört med 2019. Försäljningstappet är särskilt kännbart under jul- och nyårshelgerna, som i vanliga fall är viktiga för branschen. Det visar en ny undersökning från branschorganisationen Dehoga.

55,7 procent av Tysklands restaurangägare menar att deras verksamheter är hotade på grund av coronakrisen. Enligt den tyska hotell- och restaurangbranschens organisation Dehoga var branschens försäljningstapp drygt 34 procent redan i november och eventuellt sparat kapital är ofta slut. Därför förväntar sig organisationen att företagen får ekonomiskt stöd från det offentliga för att kunna överleva och rädda de anställdas arbeten. Detta inte minst eftersom de ekonomiska förlusterna till stor del beror på de coronarestriktioner som politikerna beslutat om.

Om hotell- och restaurangbranschen fortsätter tappa inkomster på grund av coronarestriktioner kommer det snart inte vara lönt att ha öppet, menar Dehoga (foto: Istockphoto/Danny Schoening).

Enligt Dehogas undersökning uppgår medlemmarnas tappade omsättning under 2021 till i genomsnitt 41 procent jämfört med 2019, det sista året innan pandemin. På frågan om vilka som är branschen största utmaningar svarar 77,2 procent restriktioner medan 64,9 procent svarar inställda evenemang. Därefter följer minskad efterfrågan (60,2 procent), personalrekrytering (44 procent) och otillräckligt stöd (34,5 procent), skriver Dehoga i ett pressmeddelande.

Att det offentliga stödet har förlängts till den 31 mars i år tycker Dehoga är i sin ordning, men menar att det måste förbättras om restriktionerna kvarstår längre än så. Ytterligare restriktioner kommer att vara ett hårt slag mot branschen och man manar politikerna att ta sansade beslut. Dehoga utgår ifrån att de skyddsåtgärder som vidtas står i proportion till vad hotell- och restaurangbranschen klarar av. Om intäkterna är lägre än omkostnaderna kommer det helt enkelt inte vara värt att hålla öppet, säger man avslutningsvis.

Mellan den 3 och 6 januari svarade totalt 9 300 näringsidkare inom den tyska hotell- och restaurangbranschen på Dehogas undersökning om den ekonomiska situationen i branschen.