Bayern är det enda tyska förbundsland som lämnar 2021 med ett plus i ölförsäljningen. Under året sålde de bayerska bryggerierna cirka 480 000 hektoliter öl, vilket är 2,1 procent mer än 2020. För detta har man till stor del sin ljusa specialitet att tacka.

Under sin årliga pressträff berättade det bayerska bryggeriförbundet att förbundslandets bryggerier sålde cirka 23,3 miljoner hektoliter öl under 2021. Med detta avviker man från den nationella trenden, där den totala ölförsäljningen sjönk med 2,2 procent jämfört med året innan. Att Bayern som enda förbundsland ökar sin ölförsäljning beror till stor del på ökad efterfrågan på den bayerska ljusa lagern, Helles, som tar andelar från den marknadsledande pilsnern.  Men även exporten nådde en rekordnivå under fjolåret. Framför allt fraktas det mer bayersk öl till länder utanför EU, som i allt högre grad efterfrågar högkvalitativa veteöl och andra specialöl från regionens bryggerier.

Ökad efterfrågan på bayersk helles drar upp förbundslandets ölförsäljning (foto: Fernando Gutierrez-Juarez/DPA).

Trots de positiva tongångarna har fem traditionella bayerska bryggerier fått kasta in handduken under året på grund av coronapandemin. Förutom att inställda evenemang och andra restriktioner bidrog till sjunkande fatölsförsäljning, ökade även bryggeriernas omkostnader på grund av kraftigt höjda priser på råvaror, förpackningsmaterial, energi, logistik samt kapsyler och etiketter. För att komma tillbaka på rätt spår kräver det bayerska bryggeriförbundet att politiken vidtar åtgärder som ökar bryggeriernas möjligheter att på sikt planera sina verksamheter.