2021 fortsatte i samma stil som året innan för Flensburger Brauerei. Det visar bryggeriets nyligen presenterade årsredovisning.

Ett andra år med coronapandemi, en regnig sommar och ökade omkostnader är faktorer som starkt påverkar Flensburger Brauereis resultat för 2021. Jämfört med 2020 ökade burkölsförsäljningen liksom fatölsförsäljningen (+5,9 procent) och exporten (+7,3 procent). Detta räckte dock inte till att fortsätta den starka tillväxt som bryggeriet visat de senaste tio åren. Fjolårets resultat hamnar istället i linje med det för 2020, då man gjorde en liten förlust på 0,4 procent.

Flensburger Brauerei gör ett likvärdigt resultat under 2021 som året innan (foto: Flensburger Brauerei).

Flensburger står dock väl rustade för att komma tillbaka på det vinnande spåret. Bryggeriet har till exempel utökat sitt bryggningstillstånd från 3 000 hektoliter per dag till 4 500 hektoliter. Det innebär att man nu kan brygga mer än en miljon hektoliter öl per år. Bryggeriet har också satsat på att förbättra logistiken, exempelvis genom att öka tillgängligheten på tomglas och kapaciteten för packning och lastning. Att detta har lönat sig visade sig inte minst i juni 2021, då man lyckades få ut 80 000 hektoliter öl, vilket är det bästa resultatet för en enskild månad sedan 1992.

Flensburger Brauerei grundades 1888 och är i dag det största privatägda bryggeriet i Schleswig-Holstein. Bryggeriet ägs i dag till största del av familjen Dethleffsen-Petersen, som köpte in sig i företaget under 1920-talet. Sortimentet består i dagsläget av fjorton olika produkter; 2019 producerade man drygt 683 000 hektoliter öl. Bryggeriet sysselsätter cirka 235 personer.

Källa: frischeingeschenkt.de