Bitburger Braugruppe tappade 2,7 procent av sin försäljning 2021 jämfört med året innan. Den totala försäljningen uppgick till 634 miljoner euro, vilket ändå får anses vara bra med tanke på att året var besvärligt på många sätt.

Butiksförsäljningen av flaggskeppsmärket Bitburger låg under 2021 på ungefär samma nivå som året innan och märket lyckades behålla sina marknadsandelar. På grund av det kraftiga tappet i fatölsförsäljningen minskade dock den totala försäljningen med 3,8 procent under fjolåret. Bättre gick det för veteölsmärket Benediktiner, som ökade med 14,6 procent i segmentet för ljusa veteöl. Även Bitburgers specialöl Maibock och Winterbock slutade på plus och har nu en marknadsandel på tjugo procent i bockölssegmentet i sydvästra Tyskland, skriver Bitburger Braugruppe i ett  pressmeddelande.

Bitburger Braugruppe är nöjda med fjolårets resultat trots att försäljningen minskade (foto: Hardy Welsch/Bitburger).

Under 2021 ökade även Bitburgers export, där USA och Kanada har vuxit fram som viktiga marknader. Jämfört med året innan sålde koncernen 13,3 procent mer till andra länder. Sammantaget är bryggerikoncernen nöjda med fjolåret, ett år som innehöll flera utmaningar. Coronarestriktioner, översvämningar och en dålig sommar drabbade Bitburger hårt. Försäljningen till gastronomisektorn föll med en procent och man förlorade cirka 2 500 partner inom den sektorn, varav 500 som en direkt följd av sommarens översvämningskatastrof. Bryggeriet lyckades dock få ungefär lika många nya partner inom gastronomisektorn. Under 2022 siktar Bitburger på att växa, men ökade produktionskostnader och det pågående kriget i Ukraina skapar osäkerheter.

Bitburger grundades av Johann Wallenborn 1817 som ett litet landsortsbryggeri i området Eifel i västra Tyskland. I dag är man en av Tysklands största bryggerikoncerner med en omsättning på 634 miljoner euro. I koncernen ingår märkena Bitburger, König Pilsener, Königsbacher, Köstritzer, Licher och Nette. Dessutom har Bitburger Braugruppe ett försäljningssamarbete med Benediktiner Weissbräu. Bryggerikoncernen ägs och styrs i dag av den sjunde generationen i familjen Simon, det namn släkten fick efter att Johann Wallenborns dotter och arvtagerskan av bryggeriet gifte sig med Ludwig Bertrand Simon.