Ölförsäljningen i Tyskland ökar under det första kvartalet i år. Jämfört med samma period förra året såldes det 5,1 procent eller 905 000 hektoliter mer öl under de tre första månaderna 2022. Siffrorna för bara mars visar dock på en liten minskning.

Under det första kvartalet i år sålde tyska bryggerier och dryckeshandlare cirka 18,7 miljoner hektoliter öl. Detta kan jämföras med ungefär 20 miljoner hektoliter 2019, det vill säga året innan coronapandemin bröt ut. De tre första månaderna i år såldes det dessutom 763 000 hektoliter ölblandningar, vilket är en minskning med 12,1 procent eller 100 000 hektoliter jämfört med 2021. Försäljningen till andra EU-länder ökade med cirka 1,6 miljoner hektoliter (+10,1 procent), medan exporten till länder utanför EU uppgick sjönk med 1,8 miljoner hektoliter (-5,1 procent).

Ölförsäljningen i Tyskland ökar med drygt fem procent under det tredje kvartalet i år.

Om hela första kvartalet visar plus, så är sifforna dock på minus i mars. Under årets tredje månad såldes det cirka 7,7 miljoner hektoliter öl, vilket är en minskning med 1,3 procent eller 102 000 hektoliter jämfört med mars 2021. En förklaring till detta är att exporten till Ryssland stoppades efter landets invasion av Ukraina i februari. Om man bara ser till den inhemska försäljningen så ökade den med 0,1 procent. Ölblandningar sjunker dock kraftigt. Totalt såldes cirka 362 000 hektoliter i mars, en minskning med hela 16,3 procent eller 71 000 hektoliter. Ölförsäljningen till andra EU-länder ökade med 6,3 procent till 688 000 hektoliter, medan exporten till länder utanför unionen sjönk med 18,3 procent till 664 000 hektoliter.

Om vi tittar på marsförsäljningen i respektive förbundsland ser vi att det endast gick uppåt i Hessen (+22,3 procent), Nordrhein-Westfalen (+8,6 procent) och Schleswig-Holstein/Hamburg (+5,6 procent). I övriga landsdelar minskar alltså försäljningen och mest av allt i Mecklenburg-Vorpommern (-13,7), Niedersachsen/Bremen (-11,4 procent) och Berlin/Brandenburg (-9,9 procent). Något mindre minus var det i Sachsen-Anhalt (-6,1 procent), Thüringen (-5,1 procent), Sachsen och Rheinland-Pfalz (båda -4,7 procent) och Baden-Württemberg (-4,4 procent). Lägst tapp var det i Bayern med -2,2 procent.

Allt ovan är enligt färska siffror från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis, som dock inte räknar med alkoholfria öl och andra maltbaserade drycker, eller öl som importerats från länder utanför EU.