Alpirsbacher Klosterbräu gör ett stabilt 2021 som slutar med ett försäljningsplus på 0,1 procent. Intäkterna ökar dessutom med fyra procent under ett år som liksom det föregående starkt präglades av coronapandemin.

Att Alpirsbacher Klosterbräus försäljning under 2021 närmast tangerar den från året innan får ses som godkänt med tanke på att fatölsförsäljningen sjönk med 1,4 procent och försäljningen av alkoholfria drycker med 5,2 procent. Den svala sommaren gjorde också att försäljningen av veteöl och radler gick trögt och visade tvåsiffriga procenttal i försäljningstapp. Det som drar upp resultatet är istället klassikerna Spezial och Pilsner, liksom varugruppen Kloster-Spezialitäten. Lanseringen av nya örtjuicer under märket Klostergarten bidrog också positivt.

Alpirsbachers ägare Carl Glauner har all anledning att vara nöjd med fjolåret (foto: Alpirsbacher Klosterbräu).

För innevarande år tror Alpirsbachers ledning på en långsamt ökande försäljning. De hävda restriktionerna i början av året har gett positiva resultat, även om försäljningen fortfarande ligger långt ifrån sifforna från innan pandemin. Ett stort orosmoln för hela den tyska bryggerinäringen är förstås Rysslands invasion av Ukraina, som drar upp såväl energi- som råvarupriserna och gör leveranserna osäkra. Tack vare långsiktiga kontrakt har bryggeriet än så länge situationen under kontroll, i alla fall så länge gasleveranserna till Tyskland inte stoppas eller om det uppstår andra permanenta hinder i försörjningskedjan.

Alpirsbacher Klosterbräu ägs av Carl Glauner, som är fjärde generationens bryggare. Han är barnbarnsbarn till Johann Gottfried Glauner, som köpte bryggeriet 1877 och återupplivade bryggeriverksamheten från ett benediktinkloster från 1000-talet. 1880 överfördes företaget till Carl Albert Glauner och 1906 bytte man namn till dagens Alpirsbacher Klosterbräu. Bryggeriet finns i Alpirsbach i Baden-Württemberg och sysselsätter i dag cirka 135 personer.

Källa: About Drinks