När coronapandemin var ett faktum i mars 2020 gick virologer vid Charitésjukhuset i Berlin ut och sa att det måste vara slut med att dricka öl från fat. Detta eftersom man menade att viruset skulle spridas via dricksglas som används av många. Dessa farhågor visar sig dock vara obefogade.

Den tyska myndigheten för riskutvärdering, Bundesinstitut für Risikobewertung (BRF), har undersökt om coronavirus kan spridas via dricksglas som har diskats i sextiogradigt vatten, vilket anses vara normal disktemperatur. Studien visar att viruset finns kvar och kan vara smittsamt i flera dagar eller veckor efter att ha hamnat på ett glas, men att varmt vatten och vanligt diskmedel oskadliggör det så att det inte längre är smittsamt. Testerna utfördes enligt den standard som gäller för konventionella glasdiskmaskiner med separat fördisk och sköljning och de glas som studerades hade en hög förekomst av coronaviruset 229E. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Food Microbiology.

Risken att smittas av coronaviruset i samband med öldrickande är liten om glaset är ordentligt diskat enligt BRF (foto: Istockphoto).

Eftersom coronavirus är omgivna av ett fetthölje, är de känsliga för fettlösande ämnen som alkohol och tensider, som återfinns i tvål och diskmedel. Enligt BRF kan de flesta tillgängliga diskmedel oskadliggöra coronaviruset redan efter femton sekunder i 23-gradigt vatten. För ett diskmedel med lägre tensidinnehåll tar det cirka sextio sekunder att oskadliggöra virus i 43-gradigt vatten. Med den typ av diskmaskin som ofta används av restauranger kan viruset effektivt tas bort från glasen även när man använder kallare vatten, enligt forskarna.

Sammanfattningsvis visar studien att coronavirus effektivt kan tas bort från dricksglas, oavsett om de diskas för hand eller i maskin. En förutsättning är dock att de sköljs ordentligt först och att man helst använder det diskmedel som rekommenderas av maskintillverkaren. Studien visar också att ljus påverkar virusets livslängd. På glas som stått i dagsljus kan viruset överleva i upp till sju dagar, medan det kan fortsätta vara smittsamt i upp till tre veckor om glaset förvaras mörkt.

Källa: Getränke News