Inflation, flaskbrist och dyrare råvaror trissar redan upp priset på öl och andra alkoholhaltiga drycker. Trots detta dricker tyskarna för mycket enligt det tyska läkaresällskapet, som gärna ser högre skatt på öl och vin.

Tyskarna dricker i genomsnitt 10,2 liter ren alkohol varje år, samtidigt som det årligen dör ungefär 74 000 människor i Tyskland till följd av sin alkoholkonsumtion. Detta vill det tyska läkaresällskapet, Bundesärztekammer, sätta stopp för och vädjar till politikerna att vidta de åtgärder som krävs för att få ner drickandet. Ett effektivt sätt att göra detta kan till exempel vara att höja priset på alkoholhaltiga drycker genom högre skatt, liksom att förbjuda annonsering och sponsring från alkoholtillverkare, säger företrädare för förbundet till tidningen Bild.

Tyskarna dricker för mycket menar det tyska läkaresällskapet, som gärna ser högre skatt på alkohol (foto: DBB).

Det är inte första gången som läkaresällskapet kräver högre skatt på beroendeframkallande ämnen. Ju skadligare dessa är desto högre ska skatten vara, menar man. Dessutom kan man tänka sig att minska tillgången till bland annat alkohol genom att reglera försäljningen hårdare, till exempel att alkohol inte får säljas under vissa tider på dygnet. Från politikerhåll vill man dock inte gå för hårt fram. CSU-företrädaren Stephan Pilsinger menar till exempel att man måste skilja på riskerna av att dricka öl respektive starksprit. Han kan dock tänka sig ett förbud mot att sälja sprit i vissa butiker efter klockan 22.00.