Öl och vin ska inte kunna köpas av någon under arton år i Tyskland. Det menar det tyska psykoterapeutförbundet, som vill höja dagens sextonårsgräns för inköp av dessa drycker. Detta är bara ett av flera krav från förbundet, som vill förändra den tyska drog- och beroendepolitiken i grunden.

Förslaget från det Tysklands psykoterapeutförbund Bundespsychotherapeutenkammer (BPTK) innebär att tyska sextonåringar inte längre får köpa öl i någon form, inte ens ölblandningar som radler. Till tidningen Bild säger förbundets ordförande Dietrich Munz att alkohol till och med är farligare än cannabis och därför bör behandlas på samma sätt och inte säljas till någon som är under arton år.

Tyska ungdomar som inte fyllt arton år ska inte längre få köpa öl och vin om Tysklands psykoterapeuter får bestämma (foto: Fotolia/patrickjohn71).

BPTK får stöd av det tyska miljöpartiet Die Grüne, vars förbundsdagsledamot Linda Heitmann menar att det finns medicinsk forskning som tydligt visar att alkohol inte ska konsumeras av unga personer. Die Grüne stödjer även ett uttalande från Burkhard Blienert (SPD), federal kommissionär för beroende- och drogfrågor, som även vill förbjuda så kallad medföljandedrickande, vilket innebär att fjortonåringar får dricka alkohol i förälders sällskap.

Helt överens är man dock inte inom Tysklands styrande koalition, som förutom socialdemokratiska SPD och Die Grüne även består av liberala FDP. De sistnämndas drogpolitiska talesperson Kristine Lütke påpekar att regeringen vill sänka rösträttsåldern till sexton år, eftersom man tror att så unga människor kan fatta kloka beslut. Detta måste även gälla hanteringen av alkohol, menar hon. FDP vill hellre satsa på förbyggande arbete och höja den allmänna medvetenheten om beroende och droger.

Målet för psykoterapeutförbundet är en reform av den tyska alkohol- och drogpolitiken, med syfte att minska missbruk och beroende. Enligt Dietrich Munz ska förändringen främst ske genom information om riskerna med alkohol och droger och hur man får hjälp att komma ur ett missbruk. Detta bör börja redan i skolorna, menar han. Som ett exempel på hur man kan få folk att dricka mindre nämner han de skandinaviska länderna, där höga skatter begränsar konsumtionen. Förbundet vill dessutom att det ska bli mycket svårare att få tag i alkohol.

Fotnot: Tidigare i år gick även det tyska läkaresällskapet ut och krävde högre skatt på öl och andra alkoholhaltiga drycker.