Enligt en ny undersökning från Bayerns hälsomyndighet har många bayrare osunda alkoholvanor. Även om alkoholkonsumtionen har gått ner under många år ligger förbundslandet fortfarande över det tyska snittet för alkoholkonsumtion.

I Bayern är det många som dricker mer alkohol än vad som kan betraktas som hälsosamt. Det menar den bayerska hälsomyndigheten Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), som lutar sig mot siffor från Robert Koch Institut. De säger att 18,1 procent av männen och 13,8 procent av kvinnorna har en riskfylld alkoholkonsumtion. Det betyder att männen får i sig mer än tjugo gram och kvinnorna mer än tio gram ren alkohol per dag. En halvliter öl innehåller ungefär 25 gram alkohol, medan ett glas vin eller fyra centiliter starksprit innehåller tjugo gram. Det tyska rikssnittet för riskkonsumtion är 16,1 procent för männen och 11,1 procent för kvinnorna.

Många bayrare har ohälsosamma alkoholvanor enligt förbundslandets hälsomyndighet (foto: Fotolia).

Den tyska alkoholkonsumtionen har minskat under flera år. Enligt de senaste siffrorna dricker den genomsnittliga tysken 10,7 liter ren alkohol per år; vid millennieskiftet var motsvarande siffra 14,5 liter. Trots detta räknas Tyskland och således även Bayern som ett så kallat högkonsumtionsland. Ungefär fem procent av landets arbetare och tio procent av cheferna räknas i dag som alkoholberoende, skriver Süddeutsche Zeitung.

Coronapandemin har delvis förändrat tyskarnas dryckesvanor. De som bara brukar dricka vid särskilda tillfällen har dragit ner ytterligare på sin alkoholkonsumtion. En förklaring till detta är att det under pandemin inte funnits så många tillfällen eller anledningar att fira. De som redan innan pandemin drack mycket har dock ökat sin konsumtion. Detta beror enligt LGL bland annat på att depressionerna ökade och att fler var oroliga och rädda, men också på grund av tristess.

Fotnot: År 2020 var den genomsnittliga årliga alkoholkonsumtionen i Sverige 8,46 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Detta kan jämföras med år 2004 då varje svensk i genomsnitt drack 10,6 liter ren alkohol per år, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.