I Tyskland dricker ungdomar i åldern 18 till 24 år mindre alkohol än personer i äldre åldersgrupper. Det visar färska siffror från undersökningsföretaget Yougov.

Yougovs undersökning visar att 49 procent av de tyska ungdomarna mellan 18 och 24 år inte dricker någon alkohol alls. Det innebär att den åldersgruppen hamnar högre än det tyska genomsnittet, som ligger på 46 procent. Minst benägna att avstå från alkohol är tyskar i åldersgruppen 45 till 54 år, där 53 procent svarar att de dricker alkohol någon gång.

Tyska ungdomar i åldern 18-24 år dricker mindre alkohol än dem i äldre åldersgrupper (foto: web.de).

Tyska ungdomar är också de som dricker minst i Europa jämfört med samma åldersgrupp i andra länder. Av de nio länder som undersökts kommer Storbritanniens 18-24-åringar på andra plats med 43 procent, och i Frankrike säger 39 procent av ungdomarna att de inte dricker någon alkohol alls. Schweiz och Portugal är de länder där minst antal ungdomar helt avstår från alkohol med trettio procent vardera.

Siffrorna baseras på en undersökning gjord av Yougov i april i år. Personer från nio europeiska länder i olika åldersgrupper från 18 år och uppåt fick ta ställning till påståendet ”Jag dricker ingen alkohol” genom att svara ”Instämmer”, ”Instämmer inte” eller ”Varken eller”. I Tyskland deltog drygt 14 000 personer i undersökningen.

Källa: About Drinks