I skuggan av kriget i Ukraina brottas Tyskland med gasbrist och en stegrande energikris. Detta påverkar givetvis även landets bryggerier. Planer för att hantera krisen finns, men kunderna lär behöva räkna med högre ölpriser.

Många tyska bryggerier använder gas som sin främsta energikälla, något som ställer till problem när tillgången försämras på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Süddeutsche Zeitung har frågat några av Münchens bryggerier hur de hanterar situationen. På lilla Haderner Bräu har man lagt in en högre växel för att bli mer energieffektiva. Ett nytt bryggeri byggs i skrivande stund i närheten av den nuvarande anläggningen på Stürzerhof och när det väl är igång kommer energipriserna inte längre vara ett lika stort problem. Inte heller stigande bensinpriser oroar, eftersom Haderner främst levererar till närområdet.

Giesinger Bräu är oron för stigande energipriser högre. Bryggeriet har visserligen skrivit långa kontrakt på gaspriserna, men om leverantörerna inte uppfyller dessa spelar det ingen roll, säger bryggerigrundaren Steffen Marx. Mardrömsscenariot är förstås att gasleveranserna stoppas helt, med följden att man inte längre kan brygga någon öl. Därför jobbar Giesinger Bräu nu på en krisplan, som bland annat handlar om att kunna ställa om från gas till olja. Det finns också möjligheter att spara energi vid rengöringen av flaskor, som innebär att vattenånga måste värmas upp. Ett alternativ är att bara köra diskmaskinen en gång i veckan istället för som nu tre gånger.

Giesinger Bräus grundare Steffen Marx är oroad över den försämrade energitillgången (foto: Giesinger Bräu).

Det klassiska Münchenbryggeriet Hofbräu uppger att de med kort varsel kan ställa om från gas till olja. Storkoncernen AB Inbev, som äger märken som Spaten, Franziskaner och Löwenbräu, säger å sin sida att energiförsörjningen är ett stort bekymmer. Det finns dock planer för den händelse att gasen försvinner. Bland dessa ingår ett arbete med att snabbare ställa om till förnybara energislag. Som läget är nu är man dock beroende av fortsatta gasleveranser för att kunna bedriva en störningsfri verksamhet.

Det är dock inte bara stigande energipriser som ställer till problem för Münchens bryggerier. Ökade personalkostnader, dyrare glas och stigande pris på råvaror som malt och humle påverkar också påtagligt deras verksamhet. Hofbräu uppger att deras kostnader för att köpa in nya glasflaskor har ökat med nio procent, medan personalkostnaderna ökade med 3,6 procent mellan januari och juni. I långa loppet är detta något som högst troligt kommer att påverka konsumenterna genom högre ölpriser, även om de stora bryggerierna i dag inte vill säga hur stor en sådan ökning kan bli. Steffen Marx på Giesinger Bräu hävdar dock att eventuella prisökningar ska hamna under en euro per back.