Den tyska logistikbranschen saknar lastbilschaufförer för långa transporter. Bryggerikoncernen Warsteiner tar nu saken i egna händer för att motverka bristen på chaufförer och lastkapacitet. Via ett helägt dotterbolag erbjuder man nu transporter via järnväg från sitt eget stickspår.

Genom Warsteiners nya helägda logistikbolag Boxx Intermodal Logistics erbjuder bryggeriet tågleveranser från dörr till dörr med hög leveranssäkerhet. Samtidigt bidrar man med en mer hållbar logistiklösning ur såväl kostnads- som miljösynpunkt. Att transportera varor via järnväg är inte något nytt för Warsteiner, som sedan 2005 har ett eget sju kilometer långt stickspår till bryggeriet. Genom Boxx Intermodal Logistics kommer man inte bara frakta sina egna produkter, utan även erbjuda tredjepartskunder att ta del av logistiklösningen.

Daniel Küster, chef för Warsteiners försörjningskedja och vd för Boxx Intermodal Logistics, är stolt över den nya logistiklösningen (foto: Warsteiner Gruppe).

I dagsläget samarbetar Warsteiner med Westfälische Landes-Eisenbahn (WLE), som kör så kallade systemtåg via München, Verona och Hamburg. Från hamnen i Hamburg fraktas sedan Warsteiners öl vidare med båt till länder världen över. På vägen söderut transporteras Warsteiners hela dryckesutbud och på vägen tillbaka kommer, förutom tomglas, även varor från tredjehandskunder och inkluderar bland annat textilvaror, stenplattor och träprodukter. Från och med i år har Warsteiner dessutom ett samarbete med DB Cargo, som en gång i veckan transporterar gods i mindre volymer till och från Berlin.

Warsteiner är ett av de största privatägda bryggerierna i Tyskland. Det grundades 1753 och ägs i dag av den nionde generationen. I Warsteiner Gruppe ingår även Herforder Brauerei, Privatbrauerei Frankenheim, Isenbeck, Weissenburg och Paderborner Brauerei. Man har även andelar i König Ludwig Schlossbrauerei. I dagsläget exporterar Warsteiner sina produkter till drygt femtio länder världen över.

Källa: About Drinks