Under det första halvåret i år ökade den tyska ölförsäljningen med 3,8 procent eller 157,2 miljoner hektoliter jämfört med samma period året innan. Det visar färska siffror från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis.

Tysklands bryggerier och dryckeshandlare sålde cirka 4,3 miljarder liter öl under årets första sex månader. 82,5 procent såldes på den tyska marknaden, vilket innebär att den inhemska försäljningen ökar med 6,4 procent till 3,6 miljarder hektoliter jämfört med första halvåret 2021. Av de återstående 759,2 miljoner hektolitrarna gick 405,3 miljoner hektoliter (+6,6 procent) på export till andra EU-länder, medan 348,5 miljoner hektoliter (-19,1 procent) gick till länder utanför unionen. Detta innebär att den sammanlagda exporten minskade med sju procent från året innan. 5,3 miljoner hektoliter (-1,9 procent) konsumerades av bryggerianställda som så kallad Haustrunk.

Den tyska ölförsäljningen ökade under det första halvåret 2022.

Ölblandningar, det vill säga öl blandat med cola, lemonad, fruktjuice eller andra alkoholfria tillsatser, sålde dock mindre under det första halvåret 2022. Jämfört med samma period året innan minskade försäljningen av dessa drycker med 3,3 procent. Med 231 miljoner hektoliter står de dock för 5,3 procent av den totala ölförsäljningen. Men även om den tyska ölförsäljningen ökar, ligger den fortfarande en bra bit under den nivå som gällde innan coronapandemin. Jämfört med det första halvåret 2019 var årets halvårsförsäljning 5,5 procent (eller 253,8 miljoner hektoliter) lägre.

Källa: Siffrorna kommer från den tyska statistikbyrån Destatis och omfattar inte alkoholfria öl eller andra maltdrycker, liksom öl som importerats från länder utanför EU.