Från och med oktober kan tyska bryggerier behöva betala mer än trettio euro mer för ett ton malt. Det innebär prishöjningar på fyra-åtta procent på redan ingångna kontrakt.

I början av augusti beslutade den tyska regeringen att införa en särskild gastilläggsavgift för att säkra tillgången till värme och el i vinter. Den nya regeln lär träda i kraft i mitten av augusti och kommer att gälla från den 1 oktober 2022 till den 1 april 2024. Avsikten är att förebygga och motverka problem med gasleveranserna till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Detta är dock något som kan komma att slå hårt mot Tysklands bryggerier och ölkonsumenter, rapporterar Inside Beer.

Malt kan komma att bli dyrare när tillgången till el ska säkras i Tyskland (foto: Die Freien Brauer).

Priset på bryggmalt är till stor del beroende av priserna på råvaror och energi. Dessa priser slås ofta fast i de köpeavtal som tecknas i samband med maltinköp. Därför brukar priserna inte heller förändras under avtalstiden, som vanligtvis varar ett år. De nya tillfälliga regler som nu beslutats ger dock gasleverantörerna möjlighet att överföra eventuella prishöjningar till sina kunder, även om gällande kontrakt finns. Mälterierna kommer då i sin tur att kunna föra över sina prisökningar på sina kunder, det vill säga bryggerierna.

Enligt vad som tidigare rapporterats förväntas gaspriserna stiga med mellan 1,5 och 5 eurocent per kilowattimme producerad med gas. För ett mälteri som behöver 650 kilowatt per ton producerad malt, innebär det en ökad kostnad på cirka 32,50 euro per ton. Dagens maltpriser ligger på ungefär 800 euro per ton, vilket gör att maltens andel av det totala ölpriset är cirka tretton euro per hektoliter. Med de förväntade prishöjningarna kommer priset för öl att bli ungefär 50 eurocent högre per hektoliter. Som tysk ölkonsument finns det alltså anledning att redan nu börja förbereda sig på högre ölpriser.