I Tyskland vill konsumenterna helst dricka traditionella ölstilar som pilsner och helles. Det visar undersökningen Bier Monitor 2022 som ger en djupare inblick i tyskarnas ölvanor.

Tyska öldrickare är till stor del fortfarande traditionalister. Majoriteten anser att öl är en viktig del av den tyska kulturen och ska helst bryggas i enlighet med de tyska renhetslagarna – Reinheitsgebot. Smak, doft och naturlighet är viktiga faktorer när konsumenterna väljer vilken öl de ska dricka. Kreativitet, exklusivitet och exotiska smaker spelar däremot en mindre roll för majoriteten av öldrickarna. Det visar kartläggningen Bier Monitor 2022, som är gjord av det Hamburgbaserade undersökningsföretaget Splendid Research.

När tyskarna dricker öl väljer de helst traditionella ölstilar som pilsner och helles (foto: diepresse.com).

64 procent av de tillfrågade konsumenterna dricker öl minst två gånger i veckan. 86 procent väljer helst en pilsner, medan 75 procent föredrar helles och 71 procent ölblandningar. Jämfört med den senaste undersökningen från 2020 har helles därmed passerat såväl ölblandningar som alkoholfri öl som tyskarnas näst största favoritstil. Ölblandningar dricks oftare av kvinnor än av män – 40 respektive 22 procent. 56 procent av de svarande uppger att de alltid har mellan en och tio öl hemma.

Trots att Tyskland har enormt många bryggerier, domineras marknaden fortfarande av ett antal mindre och ofta regionala ölmärken, tillsammans med några stora bryggerikoncerner. Landets mest kända märke är Krombacher, som känns igen av 92 procent av öldrickarna. Därefter följer Becks med 90 procent och Warsteiner med 88 procent. 53 procent av de tillfrågade svarar att de någon gång har testat hantverksöl (”craft beer”). Av de som ännu inte gjort det uppger 62 procent att de kan tänka sig att göra det i framtiden.

Splendid Research har frågat 1 232 tyska öldrickare i åldrarna 16 till 69 år om deras ölvanor. Undersökningen ger djupare information om tyskarnas allmänna inställning liksom deras dryckes- och inköpsvanor. Dessutom undersöktes inställningen till och igenkänningen av 161 olika ölmärken.