Bryggeriernas kostnader för råvaror och transporter har skjutit i höjden. Prishöjningar gör att öltillverkning nu är 62 procent dyrare jämfört med för två år sedan. Det visar siffror från handelsplattformen Etoro.

Handelsplattformen Etoros ölindex baseras på aktuella spotpriser på en ”varukorg” med sex olika varor: vete, korn, ris, malt, aluminium och bensin. Sedan den 20 augusti 2020 har ölindexet stigit med 62 procent. Det innebär att dessa varor med råge överstiger höjningen av det tyska konsumentprisindexet på 11,6 procent. Kriget i Ukraina pekas ut som den främsta orsaken till prishöjningarna.

På två år har det blivit 62 procent dyrare att tillverka öl i Tyskland (Foto: Istock/Nikada Alfexe).

Enligt Etoros analytiker har det genomsnittliga priset på tysk lager och veteöl ökat med nio procent de senaste två åren, vilket är tre procentenheter mindre än den allmänna prisinflationen. Man varnar dock för att det kan komma att bli kraftigare prishöjningar inom en snar framtid, vilket är dåliga nyheter inför höstens evenemang. Det som kan mildra läget för tyska konsumenter är dock att Tyskland har Europas lägsta ölskatt med bara 0,03 eurocent per 33-centilitersflaska. Det är exempelvis mindre än en tiondel av Storbritanniens skattenivå, där skatt utgör en tredjedel av priset på en pint öl.

Bensinpriset är det som har ökat mest bland varorna i den fiktiva korgen. Kostnaden för drivmedel har ökat med 138 procent sedan 2020, vilket huvudsakligen förklaras med kriget i Ukraina och den begränsade tillgången på råolja från Ryssland. Priserna för korn och malt har också skjutit i höjden med 104 respektive 87 procent. Även här finns det krigsrelaterade förklaringar, inte minst med tanke på att trettio procent av det korn som exporteras kommer från Ryssland och Ukraina. Ris är den enda vara som blivit billigare de senaste två åren. Priset på råvaran, som ibland används i ljusa öl, har sjunkit med en procent under perioden.

Källa: About Drinks