Den traditionella Oktoberfestsejdeln ska innehålla en liter öl. Under årets folkfest var det dock för lite innehåll i var tredje Masskrug. Detta slår den speciella Oktoberfestförvaltningen KVR fast efter sina stickprov.

För att kontrollera att allt går rätt till under Oktoberfest har den arrangerande staden München en speciell festförvaltning kallad KVR Wiesnbüro. Under årets festival undersökte man bland annat hur mycket öl som fanns i festtältens enliterssejdlar – Masskrug. Resultatet visar att det i år var för lite öl i drygt var tredje av de 825 slumpvis utvalda sejdlarna, rapporterar Süddeutsche Zeitung.

Det var för lite öl i drygt var tredje enliterssejdel under årets Oktoberfest (foto: München Tourismus/J. Wildgruber).

Det som på tyska kallas Unterschank – ”underfyllning” – uppstår när ölets yta ligger mer än femton millimeter från sejdelns enlitersstreck. Under Oktoberfest 2019 hände detta bara i arton procent av fallen och 2018 i endast fjorton procent. I de fall ölmängden höll sig inom felmarginalen var det ändå fjorton procent som inte nådde helt upp till enlitersmarkeringen under årets kontroll. Krögarnas talesperson Peter Inselkammer förklarar det hela med att det ofta är oerfaren personal som häller upp ölen. KVR kommer dock att diskutera frågan med alla Oktoberfestkrögare, så att samma sak inte upprepas nästa år.