Lejonet är en central symbol för såväl Bayern som ett av förbundslandets mest kända ölmärken – Löwenbräu. Nu får djurens konung en ännu mer framträdande plats på såväl ölflaskorna som i verkliga livet.

När det klassiska Münchenölmärket Löwenbräu skulle ändra logotyp stod det snart klart att deras klassiska lejon skulle ges en ännu mer tongivande roll. Förutom att det mäktiga djuret med humlekottar i svansen nu har en väl synlig plats på burkar och flaskor, har bryggeriet dessutom startat projektet ”Next Generation” i samarbete med Save Wildlife Conservation Fund för att skydda lejonstammen i afrikanska Botswana. Det finns i dag färre än 20 000 lejon i Afrika och arten är listad som akut hotad.

Löwenbräus klassiska lejon har fått en mer framträdande plats på flaskor och burkar (foto: AB Inbev Deutschland).

Samarbetsprojektet kommer i ett första skede pågå under tre år. Löwenbräu skänker årligen 15 000 euro till arbetet med att skydda Botswanas lejon. Utöver detta skänker man också en euro per såld ölback med den nya grafiska designen, vilket beräknas generera ytterligare 60 000 euro till projektet. För att markera starten på samarbetsprojektet kommer skulpturer föreställande blå lejonungar placeras ut i München med omnejd. Flaskor och burkar med Löwenbräus nya design kommer att dyka upp i butikerna under november.

För att markera starten på samarbetet med Save placeras blå lejonungar ut runt München (foto: AB Inbev Deutschland).

Det råder delade meningar om när Löwenbräu egentligen startade. Det tidigare angivna startåret 1383 anses i dag inte stämma. Istället är det 1524 som brukar nämnas som året då allt började, eftersom det då är första gången som ett bryggeri på Löwengrube 17 i München omnämns. Namnet Löwenbräu dyker dock upp först 1746 i stadens register. 1997 gick bryggeriet samman med Spaten-Franziskaner-Bräu och bildade Spaten-Löwenbräu-gruppen. Sedan 2004 ingår denna i sin tur i världens största bryggerikoncern AB Inbev.

Källa: About Drinks