Den tyska ölförsäljningen uppgick till 6,3 miljoner hektoliter under oktober 2022. Det är en minskning med 3,4 procent jämfört med samma månad året innan. Sett till helåret ligger dock försäljningen med totalt 74,2 miljoner hektoliter på plus 2,8 procent jämfört med samma period 2021.

Går vi tillbaka till 2019, det vill säga året innan coronapandemin, kan vi dock konstatera att årets inhemska tyska ölförsäljning tappat cirka 3,5 miljoner hektoliter. Lägger man dessutom till årets dåliga exportsiffror uppgår tappet till närmare 4,3 miljoner hektoliter. Allt enligt siffror från den tyska statistikmyndigheten Destatis, som dock inte räknar in alkoholfria öl eller andra maltdrycker.

Den tyska ölförsäljningen minskade med 3,4 procent jämfört med samma månad i fjol.

Enligt samma siffror ökade dock exporten inom EU under oktober med två procent till totalt 511 019 hektoliter. Däremot sjönk exporten till länder utanför unionen med 1,9 procent under månaden och uppgick till 606 436 hektoliter. De största förlusterna stod dock ölblandningarna för. Jämfört med oktober 2021 minskade årets försäljning med 8,1 procent till 212 060 hektoliter. Sett till helåret ligger dock ölblandningsförsäljningen fortfarande på 0,8 procent plus med totalt 3,99 miljoner hektoliter.