Det tyska bryggeriförbundet har undertecknat dokumentet Charta der Vielfalt. Förbundet stärker därmed sitt engagemang i att främja mångfald och uppskattning i det tyska arbetslivet.

I ett pressmeddelande förklarar det tyska bryggeriförbundets (DBB) vd Holger Eichele beslutet att underteckna dokumentet med att öl och ölbryggning har bidragit till utbyte mellan människor i tusentals år. Han menar att utan nätverkande, samarbete och utbyte av kunskap över nationella och kulturella gränser, hade bryggkulturen inte varit vad den är i dag. I tyska bryggerier och bryggarutbildningar arbetar människor med olika bakgrund sida vid sida, med det gemensamt att de delar kärleken till ölkultur och ölbryggning. Genom att underteckna Charta der Vielfalt stärker förbundet sitt arbete med att främja mångfalden bland branschens anställda, vilket Eichele menar är det enda sättet för bryggerierna att bli ekonomiskt och socialt framgångsrika.

Genom att underteckna Charta der Vielfalt vill det tyska bryggeriförbundet främja mångfalden inom det tyska arbetslivet (foto: Istockphoto).

Charta der Vielfalt är ett dokument, eller kontrakt, som syftar till att stärka mångfalden inom företag och organisationer. Initiativet togs av tyska företag 2006 och det stöds bland annat av Tysklands migrations- och integrationsminister. Den tyske förbundskanslern fungerar som dess beskyddare. Målet med dokumentet är att stödja erkännande, uppskattning och mångfald i Tysklands arbetsliv. Medverkande organisationer ska skapa en arbetsmiljö som är fri från fördomar, så att alla yrkesverksamma människor känner sig uppskattade, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, funktionshinder, social bakgrund med mera. I dagsläget har cirka 4 800 företag och organisationer undertecknat dokumentet.