Warsteiner ökade sin försäljning med 9,2 procent under 2022. Det är nästan dubbelt så mycket som den tyska marknaden i stort.

Trots att den tyska ölbranschen brottades med en mängd problem under 2022, lyckades Warsteiner öka sin försäljning med 9,2 procent jämfört med året innan. Extra glädjande för bryggerikoncernen är att man ökat sin marknadsandel inom detaljhandeln, trots en generellt sett minskad tysk ölförsäljning inom detta segment. Även försäljningen till gastronomisektorn gick bra och ökade mer än Tysklandssnittet.

Warsteiners försäljning ökade med drygt nio procent under 2022 trots ett minst sagt bekymmersamt år (foto: Warsteiner Gruppe).

Warsteiners försäljning inom Tyskland ökade med 9,9 procent jämfört med 2021. Framför allt var det sorterna Warsteiner Premium Pilsener, Warsteiner Herb och Brewers Gold som drog upp siffrorna. Dessa stod tillsammans för en ökning med elva procent jämfört med året innan. Försäljningen av Warsteiners burköl ökade i sin tur med hela 12,5 procent, något som speglar den ökade efterfrågan på burköl i Tyskland. Warsteiners export ökade med 7,2 procent under fjolåret, trots att försäljningen till Ukraina och Ryssland försvann. Detta kompenseras dock av växande popularitet i Kina, Frankrike, Italien och USA. Även flera av Warsteiner Gruppes dotterbryggerier gick med plus under 2022.

Warsteiner är ett av de största privatägda bryggerierna i Tyskland. Det grundades 1753 och ägs i dag av den nionde generationen. I Warsteiner Gruppe ingår även Herforder Brauerei, Privatbrauerei Frankenheim och Paderborner Brauerei. Man har även andelar i König Ludwig Schlossbrauerei, startupbolaget Hye och det irländska bryggeriet Rye River. I dagsläget exporterar Warsteiner sina produkter till drygt femtio länder världen över.

Källa: About Drinks