Tysklands bryggerier brottas med massiva kostnadsökningar. Enligt en medlemsundersökning från det tyska bryggeriförbundet har priset på allt från gas och el till råvaror och förpackningsmaterial skjutit i höjden.

De största utmaningarna för tyska bryggerier under 2023 blir att hantera de skenande priserna och att upprätthålla en säker energitillgång till en rimlig kostnad. Det säger Holger Eichele, vd för det tyska bryggeriförbundet, Deutschen Brauer-Bund (DBB), i ett pressmeddelande. Han förutspår att kostnaderna kommer att vara fortsatt höga under hela året och kanske i vissa fall fortsätta att stiga. Det som framför allt tynger bryggerierna är kraftigt höjda priser på råvaror, liksom kostnaden för personal och logistik. Bryggeriförbundet varnar för att allt detta även kommer att leda till högre ölpriser under året, något som flera bryggerier redan flaggat för.

Tysklands bryggerier brottas med massiva kostnadsökningar (foto: Adobe Stock/gannamartysheva).

En positiv sak i det hela menar DBB är att den tyska bryggerinäringen under senare år visat sig vara mycket uthållig och anpassningsbar, efter att i princip ha befunnit sig i ett konstant krisläge i tre års tid. Erfarenheterna från coronapandemin kommer väl till pass i dag, även om den kris branschen nu upplever är i en mycket större skala. Ända sedan starten av pandemin har det uppkommit oväntade flaskhalsar i logistikkedjan, men Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare har spätt på problemen.

Så här mycket har bryggeriernas kostnader stigit:
Malt: + 90 procent
Humle: + 35 procent
Kapsyler: + 120 procent
Kolsyra: + 90 procent
Flaskor: + 70 procent
Flasketiketter: + 30 procent
El och gas: + 750 procent
Drivmedel: + 55 procent
Ölbackar: + 40 procent
Ölfat: + 60 procent
Kartongmaterial: + 40 procent
Sjötransporter: + 55 procent
Lastbilstransporter: + 20 procent

Siffrorna kommer från en medlemsenkät gjord av DBB i november 2022, där skillnaderna visar skillnaden från samma månad 2021, samt statistikmyndigheten Destatis.