61 procent av tyskarna har inte ändrat sin ölkonsumtion trots högre priser på grund av inflation och energikris. Vissa uppger till och med att de dricker mer än tidigare, enligt undersökningsföretaget Yougov.

Sjutton procent av de tillfrågade i Yougovs undersökning uppger dock att de vill eller tänker dricka mindre öl på grund av de högre priserna. Nitton procent är osäkra och vet inte hur de ska reagera på de aktuella prisökningarna.

Drygt sextio procent av tyskarna uppger att de inte ändrat sina ölvanor på grund av högre priser (foto: Pixabay).

Resultatet baseras på Yougovs “Dagens fråga”, som besvarades av 10 348 tyskar över arton år mellan den 24 och 26 februari i år. Resultatet har värderats och anses vara representativt för den del av den tyska befolkningen som är arton år och äldre, rapporterar Getränke Zeitung.

Frågan som ställdes var: ”Allt fler bryggerier höjer sina priser på grund av inflationen och energikrisen. Påverkar de högre ölpriserna din personliga ölkonsumtion?” Så här fördelade sig svaren:

  • Nej, min personliga ölkonsumtion är oförändrad: 61 %
  • Ja, jag dricker mindre öl: 17 %
  • Ja, jag dricker mer öl: 3 %
  • Vet inte/osäker: 19 %