Kraftigt stigande priser gör att tyska konsumenter tänker efter mer när de handlar och visar större intresse för olika varors och tjänsters prisvärdhet. Bland ölmärkena känns dock topplistan igen när undersökningsföretaget Yougov frågar tyskarna vilka märken de upplever som mest prisvärda.

Även om såväl kvaliteten som tillgången är oförändrad för de flesta varor i Tyskland, så är priserna inte det. Under 2022 låg inflationen på åtta procent, vilket fått de tyska konsumenterna att mer kritiskt granska olika produkters prisvärdhet, det vill säga om kvaliteten upplevs stå i paritet till priset. En nyligen gjord undersökning från Yougov visar att två av tre varumärken upplevs som mindre prisvärda under 2022 jämfört med året innan.

Krombacher är fortfarande det mest prisvärda ölmärket enligt tyska konsumenter (foto: Krombacher Brauerei).

När det gäller tyska ölmärken är listan ganska lik den från förra året, även om Warsteiner fått lämna plats för Lübzer. Detta är de fem ölmärken som upplevs som mest prisvärda av de tyska konsumenterna enligt 2023 års undersökning (förändring från 2022 inom parentes):

  1. Krombacher 19,4 poäng (-0,9)
  2. Oettinger 16,7 poäng (-1,2)
  3. Freiberger 15,2 poäng (-1,4)
  4. Rothaus Tannenzäpfle 14,8 poäng (-2,5)
  5. Lübzer 14,2 poäng (-0,4)

Resultatet baseras på cirka 900 000 online-intervjuer gjorda av Yougov under 2022. De svarande fick värdera cirka 1 300 varumärken, men endast de som kändes igen av minst tjugo procent inkluderades i slutresultatet. För att ta reda på den upplevda prisvärdheten fick deltagarna svara på två frågor: ”Vilket märke representerar bra värde för pengarna?” samt ”Vilket märke representerar dåligt värde för pengarna?” Yougov var tydliga med att man inte frågade om märkena upplevs som billiga, utan om kvaliteten upplevs stå i paritet till priset. Poängen motsvarar skillnaden mellan alla positiva och alla negativa betyg i undersökningen. Varumärkena kunde få poäng mellan -100 (om allt upplevs negativt) och +100 (om allt upplevs positivt).

På topp fem av alla varumärken som undersöktes hamnar apotekskedjan DM (56 poäng), lågpriskedjan Aldi (55 poäng), betaltjänsten Paypal (55 poäng) samt Sverigebekanta lågpriskedjorna Lidl (52 poäng) och Deichmann (52 poäng). På tionde plats återfinns för övrigt Ikea med 43 poäng.

Källa: Handelsblatt