Branschorganisationen Die Freien Brauer kommer satsa mer på digitalisering och hållbarhet. Detta enligt en ny strategi som slogs fast vid organisationens medlemsmöte i mars.

De senaste månaderna har det skett en stor strategisk nyorientering hos branschorganisationen Die Freien Brauer. Vid medlemsmötet i Augsburg i mars antog man en ny inriktning, där man genom att agera gemensamt vill öka organisationens genomslagsförmåga. I dagsläget står medlemsföretagen tillsammans för cirka sju procent av den tyska ölmarknaden. Genom den nya strategiska inriktningen hoppas man stärka sin konkurrenskraft ytterligare, bland annat genom att satsa på digitalisering och hållbarhet, skriver Die Freien Brauer i ett pressmeddelande.

Tysklands fria brygga ska bli starkare genom en ny strategi (foto: Die Freien Brauer).

Den nya strategin innebär också att förhållandet mellan medlemmarna ska stärkas och att nya rättviseregler ska införas för att förbättra det interna samarbetet. I framtiden ska medlemmarna snabbt och smidigt kunna identifiera viktiga områden som rör deras kärnverksamhet och på ett enkelt sätt inleda samarbeten kring dessa med andra medlemmar. Detta ska ge en flexibilitet som gör att medlemsbryggerierna kan lösa sina problem på ett bättre sätt när det gäller exempelvis kvalitet, kostnader, effektivitet, tid eller kunskap. Ett första steg för att implementera den nya strategin blir att anställa experter inom områdena digitalisering och organisation.

Die Freien Brauer består av 44 oberoende familjebryggerier i Tyskland, Österrike och Luxemburg. Sedan 1969 har organisationen arbetat för att bevara ölkulturens mångfald i Europa. Fokus ligger främst på gemensamma inköp, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling av buteljerings- och logistiklösningar. Gemensamma utbildningar, seminarier, försäkringar och framtagande av marknadsföringsmetoder finns också på agendan. Varje år tränar medlemsbryggerierna dessutom upp cirka 200 lärlingar till olika arbeten inom bryggerinäringen.