Redan under hösten fanns det farhågor om att 2022 års tyska humleskörd skulle bli dålig. Detta bekräftas nu av en nyligen publicerad rapport från Bayerns statliga forskningscenter för lantbruk.

Den tyska humleproduktionen minskade med fyrtio procent under 2022, vilket främst förklaras av en varm och torr sommar. Enligt siffror från Bayerns statliga forskningscenter för lantbruk (LFL) fanns det 1 053 humleodlare i Tyskland förra året. Den sammanlagda odlingsarealen uppgick till 20 604 hektar. Från detta skördades humle som innehöll 3 720 ton alfasyra, vilket är cirka fyrtio procent mindre än de goda humleåret 2021. Mängden humle som såldes via förhandskontrakt uppgick till 32 568 ton till ett genomsnittligt pris på 6,09 euro per kilo. Det motsvarar en minskning med sexton procent i volym och sju procent i pris jämfört med året innan. Dessa volymminskningar beror på minskade leveranser och ett lägre pris orsakat av det lägre alfasyrainnehållet.

Den tyska humleskörden minskade med fyrtio procent under 2022 (foto: landpixel.de).

Totalt uppgick humleodlarnas intäkter till 216 miljoner euro, vilket är 96 miljoner mindre än det goda humleåret 2021. Om man även inkluderar de högre upphandlingspriserna för insatsvaror på grund av problem i försörjningskedjan till följd av kriget i Ukraina, uppgår intäktsbortfallet till cirka 120 miljoner euro. Trots den dåliga tyska humleskörden finns det ingen risk för humlebrist, eftersom utbudet fortfarande är bra. Den minskade skörden ligger inte heller bakom den senaste tidens ökade ölpriser, eftersom det bara går åt cirka en gram humle till en liter öl.

Källa: Inside Beer