Den tyska bryggerinäringen är under tryck från detaljhandeln som vill sänka ölpriserna med argumentet att energi- och råvarupriserna sjunkit. Trots en viss lättnad kämpar dock Tysklands bryggerier fortsatt med höga kostnader på grund av pågående världskriser.

Priserna på energi har stabiliserats och flaskhalsarna i distributionen har lättat något på senare tid. Trots detta är det många tyska bryggerier som fortfarande tyngs ner av höga kostnader och det finns ingen anledning att blåsa faran över inför det andra halvåret, skriver det tyska bryggeriförbundet (DBB) i ett pressmeddelande. Den tyska bryggerinäringen lider fortfarande av de förluster som drabbade den under coronapandemin, då det inte gick att sälja fatöl under flera månader. Inte heller det faktum att vissa råvaror blivit billigare innebär att bryggeriernas kostnadsbörda lättats, eftersom priserna fortfarande ligger en bra bit över de nivåer som rådde innan krisen.

Tysklands bryggerier kämpar fortfarande med höga kostnader (foto: Akhiles/stock.adobe.com).

DBB vänder sig mot uttalanden från företrädare för vissa detaljhandlare, som Rewe och Edeka, som menar att kostnaderna för råvaror sjunkit så mycket att det motiverar kraftiga prissänkningar på öl. Enligt DBB behöver priserna istället höjas för att lätta på bryggeriernas kostnadstryck, men att detta inte låter sig göras. Enligt siffror från den tyska statistikmyndigheten Destatis har bryggeriernas produktionskostnader ökat med 7,3 procent sedan april 2022. Enligt uppskattningar från DBB kommer det ta flera år innan bryggerinäringen återhämtat sig från höga kostnader och generellt försämrad ekonomi och man manar detaljhandeln att bete sig som goda branschpartner i denna svåra situation.