Den dystra trenden för den tyska ölförsäljningen fortsatte under maj. Jämfört med samma månad i fjol såldes det 3,3 procent mindre öl i Tyskland under årets femte månad.

Det såldes ungefär 8,3 miljoner hektoliter öl i Tyskland under maj månad 2023, vilket är 286 000 hektoliter mindre än samma period förra året. Jämfört med maj 2019, det vill säga innan coronapandemin, har den tyska ölförsäljningen minskat med 4,6 procent; går vi tillbaka ytterligare ett år och jämför med 2018 är minskningen hela 13,9 procent. Försäljningen av ölblandningar minskade i sin tur med 13,7 procent i maj i år jämfört med maj 2022. Under månaden såldes det 456 000 hektoliter, vilket är 73 000 hektoliter mindre än i fjol. Allt detta enligt siffror från den tyska statistikmyndigheten Destatis, som dock inte räknar in alkoholfria öl, andra maltdrycker eller öl importerat från länder utanför EU.

Den tyska ölförsäljningen minskade med 3,3 procent under maj i år.

Tysklands ölexport till andra EU-länder sjönk med 7,7 procent, eller 66 000 hektoliter, under maj 2023. Till länder utanför EU såldes det i sin tur 8,4 procent mindre öl, vilket motsvarar ett tapp på cirka 51 000 hektoliter. Allt som allt exporterade tyska bryggerier 1,3 miljoner hektoliter öl under årets majmånad, vilket är 7,9 procent (eller 116 000 hektoliter) mindre än 2022.

Bryter vi ner siffrorna på förbundslandsnivå, ser vi att ölförsäljningen bara ökade på tre ställen i maj: Berlin/Brandenburg (+11,6 procent), Sachsen (+4,2 procent) och Sachsen-Anhalt (+1,2 procent). Alla andra förbundsländer visar negativa majsiffror. Störst var minskningen i Thüringen (-23,9 procent), Hessen (-16,2 procent) och Mecklenburg-Vorpommern (-10,5 procent). Därefter följer Baden-Württemberg (-6,6 procent), Rheinland-Pfalz/Saarland (-5,9 procent), Niedersachsen/Bremen och Schleswig-Holstein/Hamburg (båda -5,1 procent). Skadan blev något mindre i Nordrhein-Westfalen (-4,0 procent) och Bayern (-0,7 procent).