Ölförsäljningen i Tyskland sjönk med 2,9 procent eller 127,8 miljoner liter under det första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Det visar nyligen publicerade siffror från den tyska statistikmyndigheten Destatis.

Det såldes cirka 4,2 miljarder liter öl i Tyskland under årets första sex månader. Efter fjolårets lilla återhämtning efter coronakrisen, sjönk siffrorna återigen detta år. Jämfört med det första halvåret 2013 har ölförsäljningen i Tyskland sjunkit med hela 12,2 procent. Detta enligt färsk statistik från Destatis, som dock inte inkluderar alkoholfria öl, andra maltdrycker eller öl importerad från länder utanför EU.

Den tyska ölförsäljningen sjönk med 2,9 procent under första halvåret 2023 (foto: Adobe Stock/gannamartysheva).

82 procent av all öl som såldes i Tyskland var avsedd för inrikes konsumtion. Försäljningen inom Tyskland sjönk med 3,5 procent till 3,4 miljarder liter jämfört med de första sex månaderna 2022. De återstående arton procenten, eller 757,5 miljoner liter, gick på export eller till bryggerianställda som så kallad haustrunk. Försäljningen av ölblandningar sjönk i sin tur med 8,6 procent mellan januari och juli i år, jämfört med samma månader förra året.

Om vi bara tittar på den tyska ölförsäljningen i juni 2023 så var den 1,6 procent lägre än i juni 2022, men något bättre än försäljningen under första halvåret 2019 – det vill säga innan pandemin. 2019 års juniförsäljning var dock i sin tur nio procent sämre än den under samma månad 2018. Över en femårsperiod har den tyska ölförsäljningen i juni sjunkit med 10,7 procent eller drygt fem miljoner hektoliter. Även exporten går sämre; jämfört med juni 2022 var årets utlandsförsäljning 3,3 procent lägre.