Öl från andra länder blir allt populärare på en annars sviktande ölmarknad i Tyskland. I en nyligen publicerad undersökning svarar tyska öldrickare på frågan varför de väljer öl från andra länder.

Enligt Mafowerks undersökning Importbiere 2023 är det framför allt tyska öldrickare i åldrarna 30 till 39 år som oftast köper öl från andra länder. Om försäljningen av importerad öl kommer att öka ytterligare hänger dock till stor del på den yngre åldersgruppen 18 till 29 år, heter det vidare. 83 procent av de som köper importöl ser sig själva som konnässörer, med en god till mycket god kunskap om öl, som också är öppna för att dricka lokal öl när de är utomlands. För de flesta av dessa konsumenter är öldrickande också ett nöje och öl beskrivs som ”något speciellt”.

Allt fler tyskar väljer att köpa importerad öl (foto: Shutterstock).

På frågan varför tyskarna köper importerad öl visar undersökningen att det ofta handlar om en vilja att uppleva nya smaker och få lite omväxling från de invanda tyska ölen. 37 procent av de tillfrågade tycker till och med att utländsk öl smakar bättre än tysk. Trots det väljer 72 procent av konsumenterna helst utländska öl som är bryggda enligt samma princip som den tyska renhetslagen, det vill säga att de bara innehåller vatten, malt, humle och jäst. Konsumtionen av importerad öl påverkar också viljan att köpa den inhemska; trettio procent av importköparna uppger att de nu köper mindre tysk öl.

Mafowerk är ett oberoende marknadsundersökningsföretag med fokus på marknadsföring, försäljning och strategier. Företaget tar fram lösningar för kunder inom sektorerna konsumtionsvaror och detaljhandel. För undersökningen Importbiere 2023 tillfrågades 1 000 tyska köpare av importerad öl om sina inköpsvanor. Dessa svarade under juli 2023 på en online-enkät med flera frågeområden.