I en stor intervju framhåller det tyska bryggeriförbundets nye ordförande Christian Weber att den tyska bryggerinäringen är uthållig. Samtidigt ger han sin syn på branschens utmaningar, framtida uppdrag och politiska beslut.

Det är i branschtidningen Getränke Zeitung som Christian Weber ger sin första större intervju som ny ordförande för det tyska bryggeriförbundet Deutscher Brauer-Bund (DBB). På frågan vilken som är hans för stunden viktigaste uppgift svarar han att de förändringar som sker i kölvattnet av coronapandemin, Ukrainakriget och politiska beslut kring energi och miljö, kräver att bryggeriförbundet visar fullt engagemang för att hänga med i svängarna och aktivt representera de tyska bryggeriernas intressen. Han menar att bryggeribranschen inte bara behöver identifiera och tidigt undvika risker, utan också måste ta initiativ och dra fördel av de möjligheter som erbjuds, till exempel när det gäller förnybar energi.

Christian Weber valdes till ny ordförande för det tyska bryggeriförbundet i juni (foto: Karlsberg Brauerei).

Att ta över som ordförande för bryggeriförbundet i tider av kris kan tyckas vara vågat. Christian Weber menar dock att det inte var något svårt beslut att representera en organisation och bransch som står för hög kvalitet, som stödjer odling av högkvalitativt korn, vete och humle och som bidrar till att Tyskland har en gastronomi av högsta klass. Han menar att DBB många gånger genom åren har visat hur viktigt det är att samarbeta inom branschen för att möta framtida utmaningar. Eftersom bryggerierna talar med en röst blir de också lyssnade på, kan föra diskussionen framåt och säkra sina intressen.

I intervjun berörs också frågan om den höga inflationen och om bryggerierna kommer att kunna komma tillbaka till det läge som rådde 2019. Weber framhåller att de höga kostnaderna är en enorm börda för alla bryggerier. Att jämföra med hur det var 2019 är meningslöst, det är bättre att titta framåt och kämpa för bryggeriernas framtid. Som ägare av det familjeägda bryggeriet Karlsberg Brauerei har han vanan inne att tänka i generationer. Han avslutar med att säga att de tyska bryggeriernas framtid är beroende av deras förmåga att investera och attrahera personal till branschen. Det är något som driver honom varje dag.