Årets tyska kornskörd är den sämsta på flera årtionden. Det visar preliminära siffror från Tysklands kornodlares branschorganisation.

2023 års odlingssäsong innehöll nästan alla väderförhållanden som påverkar storlek och kvalitet på kornskördarna på ett negativt sätt. En blöt och kall vår följdes av en torr och varm period, som varade i sex veckor. Till det kommer att den totala åkerytan som använts till kornodling i Tyskland i år endast omfattade cirka 322 000 hektar, vilket är en minskning med 11,6 procent från 2022. Det korn som såddes tidigt på säsongen visade dock god tillväxt och utveckling, medan den korn som såddes senare drabbades hårdare av det omväxlande vädret.

Årets tyska kornskörd är den sämsta på flera årtionden (foto: Braugersten-Gemeinschaft e.V).

Den totala tyska kornskörden 2023 uppgick till 4,56 ton per hektar, vilket är 14,3 procent mindre jämfört med i fjol. Skörden av vårkorn minskade från 1,933 miljoner ton 2022 till 1,498 miljoner ton i år – en minskning med 22,5 procent. Av det skördade vårkornet var det bara hälften som höll en kvalitet som duger för ölbryggning, vilket är närmare 39 procent mindre jämfört med 2022. Det korn som skördades efter den regniga perioden var grå, hade dolda eller öppna ax och var infekterade av mikroorganismer. Mycket av skörden togs ändå in för att säkra tillgången på korn, skriver Inside Beer.