Tyska hemma- och hobbybryggare behöver inte längre betala skatt för att producera mindre mängder öl. Detta som ett led i den tyska regeringens ambition att minska byråkratin.

Tysklands regering meddelar att man avser höja gränsen för beskattning av hemmabryggd öl från 200 liter till 500 liter per år. Det innebär att så gott som samtliga av Tysklands 10 000 hobbybryggare slipper betala skatt för den öl de producerar. Den som har ett hemmabryggeri behöver inte heller längre rapportera in hur mycket de brygger, skriver Inside Beer.

Tyska hobbybryggare behöver snart inte betala skatt för att producera små mängder öl (foto: Brew Cabin).

De föreslagna förändringarna finns i ett utkast till ny skattelagstiftning. Även om processen fortfarande är i ett tidigt skede och inga beslut har fattats, är det högst troligt att förändringarna kommer gå igenom. I ett svar till den politiska oppositionen säger den tyska regeringen att skatteinkomsterna från hobbybryggare endast uppgick till cirka 7 000 euro under det första halvåret 2022. Kostnaderna för att administrera beskattning och registrering av hemmabryggerierna är betydligt högre.