Radeberger Gruppes försäljning under 2023 ökade med 8,3 procent och uppgick till lite drygt två miljarder euro. Enligt ägarkoncernen ligger resultatet i linje med förväntningarna men är likväl glädjande med tanke på de svåra ekonomiska tiderna.

Radeberger Gruppes försäljning under 2023 var bättre än för den tyska ölmarknaden i stort, även om man inte kom helt oskadda ur fjolåret. De riksomfattande märkena minskade något i försäljning; det var bara de alkoholfria märkena Radeberger Alkoholfrei och Jever Fun som ökade jämfört med 2022. Försäljningsminskningarna förklaras delvis med de omstruktureringar som gjordes under andra halvåret av 2023. Kostnaderna för anskaffning och transporter steg också kraftigt, vilket dock kompenserades med den prishöjning som trädde i kraft i december 2022, skriver ägarkoncernen Oetker Gruppe i ett pressmeddelande.

Radeberger står bakom en rad riksomfattande och regionala ölmärken (foto: Radeberger Gruppe).

Av de nationella märkena fortsatte Allgäuer Büble på sin tillväxtkurs under 2023, något som även gällde det relativt nya märket Oberdorfer Helles. Bland de regionala märkena stod Ur-Krostitzer och Freiberger ut på ett positivt sätt och gick båda rejält upp jämfört med året innan. De alkoholfria dryckerna i kärnsortimentet gick också bra, även om en förändring av produktutbudet ledde till en liten minskning totalt sett. Bra gick det också för den av koncernen ägda online-baserade dryckesåterförsäljaren Flaschenpost, vars försäljning ökade med 9,8 procent till 754 miljoner euro.

Radeberger Gruppe är Tysklands största privatägda bryggerikoncern och är en del av den familjeägda livsmedelskoncernen Oetker Gruppe. Radebergers produktsortiment består av flera internationella, nationella och regionala ölmärken och alkoholfria drycker. Förutom flaggskeppet Radeberger, står koncernen bakom ölmärken som Jever, Schöfferhofer, Allgäuer Büble, Berliner Pilsner, Berliner Kindl, Brinkhoff’s No.1, Dortmunder Kronen, Freiberger, Gilden Kölsch, Sion Kölsch, Stuttgarter Hofbräu och Ur-Krostitzer. Koncernen har också intressen inom dryckesgrossister, logistikföretag och dryckesåterförsäljare.