En dag innan rättegången skulle
starta drog Radeberger Gruppe och dess före detta vd Albert Christmann tillbaka
sitt överklagande av en dom gällande böter på 160 miljoner euro.

Redan 2014 dömdes Radeberger och dess förre vd Albert
Christmann till 160 miljoner euro i böter för att ha ingått i en kartell där
företaget ingått en överenskommelse om ölpriser med andra bryggerier. Domen
överklagades, men i februari i år kom indikationer på att detta
skulle återtas. Detta har dock först nu bekräftats från bryggeriets ledning.

Radeberger Gruppe är Tysklands största ölkoncern (foto: deutschesbier.com).


I ett pressmeddelande hävdar

talespersoner för Radeberger Gruppe att
bryggeriet inte varit inblandade i några prisuppgörelser och att man fortfarande
motsäger sig anklagelserna. Sedan 2014 har dock flera mål varit uppe i domstol,
vilka visat att det innebär en stor ekonomisk risk för företaget att driva
frågan vidare. Efter noggrant övervägande har man därför beslutat att dra
tillbaka sitt överklagande från april 2014, även om det innebär att Radeberger
accepterar att betala en stor summa pengar.

Detta innebär att det nu
bara är Carlsberg
Deutschland
och dess förre vd Wolfgang Burghard som fortfarande är
misstänkta i det aktuella kartellmålet. Carlsbergs jurister hävdar att det
olagliga prissamarbete man står anklagade inträffade före 2008 och därmed är
preskriberat. Detta är för övrigt inte det enda problem Carlsberg Deutschland
står inför. Flytten av Hamburg-baserade Holsten-bryggeriet från Altona till Hausbruch
och dess medföljande personalnedskärningar har lett till missnöje bland de
anställda. I en omröstning röstade 91,6 procent av de fackanslutna för att gå
ut i strejk.

Albert
Christmann är numera vd för Oetker Gruppe, där Radeberger ingår (foto: DPA/F. Gentsch).


I december 2013 och
mars
2014 beslutade den tyska kartellmyndigheten, Bundeskartellamt, att böter
om sammanlagt 338 miljoner euro skulle betalas av elva bryggerier, en
branschorganisation och fjorton privatpersoner. Målet gällde misstänkta
överenskommelser om prissättning, som skulle ha ägt rum 2007. De flesta som
dömts till böter har accepterat domen och betalat.