Anheuser-Busch
Inbev i Tyskland tar nya tag med försäljningen av bryggerierna Hasseröder och
Diebels. Det innebär att diskussionerna med tidigare intresserade köpare återupptas.

Samtalen med andra intressenter avbröts när AB Inbev kom överens med CK Corporate Finance Group om en försäljning av Hasseröder och Diebels i början av året. Som tidigare har rapporterats har dock inte köparen
kunnat leva upp till alla krav i kontraktet, som bland annat innebar att
affären skulle vara klar i mitten av 2018.

AB Inbev är fokuserade på att sälja Hasseröder och Diebels (foto: DPA).

Mot
den bakgrunden har
AB Inbev nu
återupptagit samtalen med andra intressenter, samtidigt som diskussionerna med CK
Corporate Finance Group fortsätter. I ett uttalande säger AB Inbevs
Tysklandschef Harm van Esterik att företaget har fullt fokus på att sälja de
två bryggerierna. Han menar också att det är viktigt att klargöra att man
aktivt arbetar med att hitta bra alternativ och erbjudanden, inte minst med
tanke på de anställda på de aktuella bryggerierna.

Anheuser-Busch
Inbev Tyskland är dotterföretag till världens
största bryggerikoncern och marknadsför märken som Beck’s,
Franziskaner och
Hasseröder. Med en produktion på cirka 8,6 miljoner hektoliter (2010) är AB
Inbev den näst största öltillverkaren på den tyska marknaden. Företaget
sysselsätter i dag ungefär 2 800 människor. Det tyska huvudkontoret finns
i Bremen.