Två tyska bryggeriorganisationer har kommit överens om att flaskor och burkar ska ha information om ölets kaloriinnehåll. Organisationernas medlemmar uppmanas att på frivillig basis börja implementera de nya riktlinjerna gradvis under 2019.

Redan i dag står det på etiketten vilka ingredienser som finns i ett öl, till skillnad från andra alkoholhaltiga drycker. Nu har de två tyska bryggeriorganisationerna Deutscher Brauer-Bund och Verband Private Brauereien enats om att även uppmana sina medlemmar att skriva ut hur många kalorier deras öl innehåller, detta för att ge konsumenterna ännu bättre information. I hopp om att fler dryckestillverkare ska följa deras exempel, har de två organisationerna även kontakt med vin- och spritindustrins motsvarande branschorganisationer.

Nu uppmanas tyska bryggerier att börja ange kaloriinnehåll på sina öl (foto: drinkoo.de).

Enligt en undersökning från oktober 2018 tycker 52 procent av de tyska konsumenterna att det vore positivt om det på etiketterna redovisas hur många kalorier det finns i öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker. Undersökningen, som omfattar drygt 2 000 personer från arton års ålder, visar också att många överskattar kaloriinnehållet i öl. 42 procent tror att det är mer kalorier i öl än vad det faktiskt är. En pilsner innehåller exempelvis cirka fyrtio kilokalorier per 100 milliliter. Endast nitton procent kunde det rätta svaret.

Baserat på rådande EU-lagstiftning måste redan i dag öl och ölblandningar som innehåller mindre än 1,2 procent alkohol ha information om näringsvärdet på förpackningen. För drycker med högre alkoholhalt råder i dagsläget ett undantag. EU-kommissionen har dock meddelat att alkoholhaltiga drycker inte bör behandlas annorlunda än andra livsmedel, varför undantaget inte längre kan motiveras. Kommissionen menar att det vore önskvärt om alla dryckestillverkare på frivillig väg börjar redovisa kaloriinehåll tillsammans med övriga ingredienser. Initiativet stöds även av den europeiska paraplyorganisationen The Brewers of Europe.