Carlsberg Deutschland riskerar böter på upp till 250 miljoner euro för att ha ingått i en priskartell åren 2006 och 2007. Då ska flera bryggerier från mellersta och norra Tyskland ha träffats i samband med en branschmässa för att komma överens om att höja priserna på sina öl.

Efter att AB Inbev i Tyskland erkänt att man deltagit i mötet inledde den tyska konkurrensmyndigheten en utredning 2012. Denna resulterade i att böter på totalt 338 miljoner euro dömdes ut till elva bryggerier, en branschorganisation samt fjorton bryggerichefer. Trots att de flesta företagen bestred anklagelserna, kunde överenskommelser ingås med majoriteten av parterna. Endast tre mindre bryggerier i Kölnområdet samt de två storkoncernerna Carlsberg Deutschland och Radeberger Gruppe vägrade att acceptera de tilldelade böterna på 62 miljoner respektive 160 miljoner euro.

Carlsberg Deutschland marknadsför flera kända ölmärken (foto: mhmk-international.org).

I juni 2018, en dag innan rättegången skulle starta, drog även Radeberger tillbaka sitt överklagande och accepterade sina böter. Med detta var det endast Carlsberg Deutschland och dess dåvarande vd Wolfgang Burgard som återstod bland dem som vägrade acceptera myndigheternas böter. Detta visade sig inte vara till bryggerikoncernens fördel. Vid slutpläderingen i högsta regionala domstolen i Düsseldorf för någon vecka sedan yrkade nämligen åklagarsidan på att Carlsbergs böter ska öka från 62 miljoner euro till 250 miljoner euro. Dessutom ska ytterligare 300 000 euro i böter betalas av Wolfgang Burgard, som man menar bär ett stort personligt ansvar. Försvaret håller sitt slutanförande denna vecka och slutgiltig dom väntas den 20 mars.

Carlsberg Deutschland marknadsför bland annat de tyska märkena Astra, Duckstein, Holsten och Lübzer.