Carlsberg Deutschland riskerar böter
på upp till 250 miljoner euro för att ha ingått i en priskartell åren 2006 och
2007. Då ska flera bryggerier från mellersta och norra Tyskland ha träffats i
samband med en branschmässa för att komma överens om att höja priserna på sina
öl.

Efter att AB Inbev i Tyskland erkänt
att man deltagit i mötet inledde den tyska konkurrensmyndigheten en utredning
2012. Denna resulterade i att böter på totalt 338 miljoner euro dömdes ut till
elva bryggerier, en branschorganisation samt fjorton bryggerichefer. Trots att
de flesta företagen bestred anklagelserna, kunde överenskommelser ingås med majoriteten
av parterna. Endast tre mindre bryggerier i Kölnområdet samt de två storkoncernerna
Carlsberg Deutschland och Radeberger Gruppe vägrade att acceptera
de tilldelade böterna på 62 miljoner respektive 160 miljoner euro.

Carlsberg Deutschland marknadsför flera kända ölmärken (foto: mhmk-international.org).

I juni 2018, en dag innan
rättegången skulle starta, drog
även Radeberger tillbaka
sitt överklagande och accepterade sina böter. Med
detta var det endast Carlsberg Deutschland och dess dåvarande vd Wolfgang Burgard
som återstod bland dem som vägrade acceptera myndigheternas böter. Detta visade
sig inte vara till bryggerikoncernens fördel. Vid slutpläderingen i högsta
regionala domstolen i Düsseldorf för någon vecka sedan yrkade nämligen åklagarsidan
på att Carlsbergs böter ska öka från 62 miljoner euro till 250 miljoner euro. Dessutom
ska ytterligare 300 000 euro i böter betalas av Wolfgang Burgard, som man
menar bär ett stort personligt ansvar. Försvaret håller sitt slutanförande denna
vecka och slutgiltig dom väntas den 20 mars.

Carlsberg Deutschland
marknadsför bland annat de tyska märkena Astra, Duckstein, Holsten och
Lübzer.