Flera tyska humleodlare larmar nu om att årets humleskörd är i farozonen. Det pågående coronautbrottet gör att det inte finns tillräckligt många gästarbetare som kan hjälpa till i de tyska humleodlingarna.

Risken att hamna i coronakarantän vid hemkomsten till sina hemländer, gör att gästarbetare från Rumänien och Polen inte kommer till Tyskland för att hjälpa till i humleodlingarna under våren. Tyskland betraktas i dessa länder som ett riskområde och dess medborgare vill inte riskera att inte komma hem i tid för sina vanliga arbeten, eftersom de inte har tillräckligt lång semester för att sitta i karantän i två veckor.

Humle är en perenn växt som kräver mycket omvårdnad året runt (foto: badahos/Shutterstock).

Humle är en perenn växt och behöver mycket omsorg under hela året. När linorna som humlen klättrar på ska sättas upp och förankras i marken behövs det i Tysklands – tillika världens – största humleregion Hallertau cirka 5 000 säsongsarbetare. I normalfallet kommer många av dessa från Tjeckien, Polen och Rumänien. När plantorna väl börjar växa under april ökar behovet av arbetskraft till 15 000 personer. Varje arbetare behöver beskära ungefär 17 till 20 humleskott per planta och vira de övriga skotten tre gånger medurs runt linorna för att hjälpa dem på traven. Detta arbete tar i regel cirka tre veckor.

Ordföranden för en jordbrukarorganisation säger till branschtidningen Inside Getränke att situationen är dramatisk och att humleodlarna kastas mellan hopp och förtvivlan. Hans förslag är att ta in studenter som i dagsläget inte får gå till sina skolor som säsongsarbetare. En annan idé är att träna upp arbetslösa bartenders och andra som förlorat sina arbeten på grund av coronakrisen. En sak är dock säker, om man inte lyckas få ihop tillräckligt med arbetskraft kan det bli en akut brist på humle i år. En minskad skörd leder högst troligt till ett högre pris på det som skördas, vilket delvis kan kompensera för humleodlarnas förluster. Då blir det istället bryggerierna och i slutändan konsumenterna som får stå för notan.