Bayerns förvaltningsdomstol ogiltigförklarar staden Münchens beslut att införa ett nattligt alkoholförbud för att minska spridningen av coronaviruset. Man menar att förbudet borde begränsas till vissa platser och inte gälla hela staden.

Enligt ett tidigare beslut införde München i fredags ett förbud mot alkoholkonsumtion i hela staden mellan klockan 23.00 och 06.00. Detta efter att den så kallade sjudagarsincidensen, det vill säga antalet nya coronafall under en löpande sjudagarsperiod, överstigit 35 smittade per 100 000 invånare. Förbudet skulle till en början gälla i en vecka, men inte omfatta personer som befann sig på restaurang eller ett evenemang.

Münchens beslut om ett allmänt alkoholförbud ogillas av Bayerns förvaltningsdomstol (foto: Stephan Rumpf).

Beslutet överklagades dock av en privatperson, som menar att han borde ha rätt att dricka alkohol när och var han vill. Münchens administrativa domstol gav mannen rätt och menade att förbudet kränker den klagandes rättigheter. Münchens borgmästare Dieter Reiter (SPD) och Bayerns hälsoministerium stod dock fast vid stadens beslut att införa ett förbud i väntan på ett avgörande från Bayerns förvaltningsdomstol.

I tisdags meddelade Bayerns förvaltningsdomstol att förbudet är oproportionerligt och att det inte finns något behov av ett förbud som omfattar hela München. Därmed ger man Münchens administrativa domstol rätt i sitt tidigare beslut, som innebär att alkoholförbudet ska begränsas till extra välbesökta platser, så kallade hotspots. På onsdagen meddelade också Münchens stadsfullmäktige att nästa alkoholförbud kommer att begränsas till vissa platser. Vilka är dock ännu inte bestämt. I tisdags låg sjudagarsincidensen i München på 34,59, berättar Süddeutsche Zeitung.