Hofbrauhaus Stub’n i München byter namn sedan man hotats av juridiska åtgärder från storbryggeriet Hofbräu. För krögarna innebär det ytterligare problem under ett redan besvärligt år.

Efter en skarp reprimand från Staatliches Hofbräuhaus har Hofbrauhaus-Stub’n på Herterichstrasse i München-stadsdelen Solln bytt namn till Brauhaus-Stub’n. Krögarna Ingrid and Andreas Hanisch känner sig tvingade till detta för att undvika en juridisk process med det större bryggeriet. Att ta bort en liten del av namnet får ekonomiska konsekvenser för krögarparet, som redan drabbats hårt av coronapandemin. Namnbytet innebär att allt från skyltar och hemsida till menyer, brevpapper och annonser måste ändras. Till saken hör att makarna Hanisch tog över krogen så sent som i början av 2020 och ändrade då namnet från dåvarande Schützenlust, ett namn som varit etablerat i årtionden.

Hofbrauhaus-Stub’n i Solln är numera utan Hof (foto: Robert Haas).

Det delstatsägda Hofbräus talesman Stefan Hempl säger till Süddeutsche Zeitung att man var tvungna att vidta åtgärder för att skydda sitt varumärke. Namnet Hofbräuhaus München används världen över på licens av franchisetagare, som betalar för att använda varumärket. Hofbräu är i sin tur skyldiga att skydda namnet i enlighet med varumärkeslagstiftningen, detta oavsett hur stor eller liten motparten är. Om man låter andra använda namnet riskerar man att tappa varumärkesskyddet, enligt Hempl. Han uppger att Hofbräu blev uppmärksammade på namnbytet av en kund och att man, efter att ha skickat dit en representant, vänligt förklarat hur det ligger till med namnrättigheterna.

Bakom restaurangen i Solln står det mellanstora Gräfliches Hofbrauhaus i Freising, som också inspirerade till det föregående namnbytet. En talesperson från bryggeriet tycker att Hofbräus agerande är som ett dåligt skämt, men vill inte gå in närmare i ärendet. Talespersonen uppger att man från bryggeriets sida också har haft en diskussion med Hofbräu och klargjort en del saker gällande sitt eget namn. Det råder dock inga tvivel om vems sida Freising-bryggeriet står på. ”Vi står alltid upp för våra hyresgäster”, säger talespersonen och meddelar att Gräfliche Hofbrauhaus redan har betalat för Brauhaus-Stub’ns nya skyltar.