För världens äldsta bryggeri innebar coronaåret 2020 ett rejält bakslag. Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephans försäljning hamnade för första gången på många år under 400 000 hektoliter.

Den första nedstängningen av det tyska samhället från slutet av mars till mitten av maj innebar ett hårt slag för Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, som fick se sin försäljning till gastronomisektorn kollapsa helt. Eftersom bryggeriet även exporterar sin öl till ett femtiotal länder världen över, fick man med kort varsel snabbt reagera och noggrant börja bevaka läget i omvärlden. Tack var en välfungerande logistikavdelning lyckades man ganska bra med att hantera den nya situationen med ett ojämnare orderflöde.

Weihenstephans försäljning hamnade under 400 000 hektoliter 2020 (foto: Weihenstephan).

Trots det besvärliga läget släppte man ändå ett nytt öl på marknaden i maj 2020 i form av Weihenstephaner Helles. Detta visade sig bli ett lyckokast, eftersom samhället samtidigt närmade sig slutet på den första nedstängningen och det rådde en lite mer positiv atmosfär och framtidshopp. Totalt ökade bryggeriet sin försäljning i handeln med trettio procent under året. Under 2021 kommer fokus dock fortsatt ligga på gastronomisektorn, som utgör Weihenstephans kärnverksamhet, rapporterar Getränke Zeitung.

Hur gammalt Weihenstephan egentligen är kan diskuteras. Officiellt startade bryggningen år 1040, då bryggeriet fick licens av biskop Otto I av Freising att brygga och sälja öl. Anor finns dock tillbaka till 700-talet, då ett benediktinkloster grundades. En av klostrets verksamheter var just att brygga öl. Som en del av en större sekulariseringsvåg togs klostret och bryggeriverksamheten över av den bayerska staten 1803. Dagens namn fick bryggeriet först dock 1921.