När den tyska försvarsmakten drar sig tillbaka från Afghanistan är det inte bara soldater och utrustning som ska transporteras. Den logistiska utmaningen omfattar även stora mängder överbliven alkohol i form av öl, ölblandningar och vin i olika former.

När tyska Bundeswehr drar sig tillbaka från Afghanistan är det mycket som ska tas med hem till Tyskland. Enligt tidningen Bild har transportflygplan de senaste dagarna lastats med 29 pallar med närmare 65 000 burkar öl och ölblandningar (Radler) samt 340 flaskor vin – såväl mousserande som vanligt. Totalt handlar det om cirka 22 500 liter drycker som ska fraktas till Tyskland i ett hyrt transportplan av typen Antonov. Det som inte kommer med kommer att hällas ut på plats.

Att så mycket alkohol blivit över beror bland annat på att befälhavaren över de tyska trupperna, Ansgar Meyer, infört ett förbud mot att dricka alkohol under den sista kritiska fasen av tillbakadragandet. Av juridiska och religiösa skäl är det inte heller möjligt att sälja restlagret till de lokala afghanska trupperna.

Tysk militär lämnar Afghanistan som en del av Natos tillbakadragande av trupper, vilket innebär slutet på det största och dyraste uppdraget i Bundeswehrs historia. Tyskland har efter USA haft den största militära närvaron i Afghanistan, under det Nato-uppdrag som fått namnet Resolute Support. All utrustning kommer dock inte tas med hem till Tyskland. Bostadsbaracker, civila fordon och annan icke-militär utrustning kommer att lämnas kvar. Sin öl tänker Bundeswehr dock inte lämna i sticket i första taget.