Carlsberg Deutschland och dess förre vd riskerar böter på 250 miljoner respektive 300 000 euro för att ha deltagit i en misstänkt priskartell 2007. Fallet preskriberades 2019 men har nu återupptagits.

I slutet av 2013 utfärdade den tyska kartellmyndigheten böter på totalt 338 miljoner euro till elva bryggerier, Nordrhein-Westfalens bryggeriförbund samt fjorton privatpersoner för att ha medverkat i en olaglig priskartell 2007. Samtliga inblandade nekade till anklagelserna, men för att undvika dålig publicitet gick ett antal bryggerier ändå med på förlikning och accepterade böter på totalt 106,5 miljoner euro. Bland dessa fanns Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner och Privatbrauerei Barre. Andra motsatte sig dock fortsatt anklagelserna, bland andra Carlsberg Deutschland och Radeberger Gruppe.

De tidigare nedlagda domstolsförhandlingarna mot Carlsberg Deutschland kommer att återupptas den 27 augusti (foto: Carlsberg Group).

Dagen innan domstolsförhandlingarna skulle inledas i juni 2018 drog dock Radeberger tillbaka sitt överklagande och betalade även de böter. Den enda större bryggerikoncern som fortsatte att göra motstånd var därmed Carlsberg Deutschland och dess förre vd Wolfgang Burgard. Rättegången inledes den 13 juni 2018, men avbröts oväntat i april 2019 eftersom det visade sig att preskriptionstiden gått ut. Den 13 juni 2020 överprövade dock Tysklands högsta domstol detta beslut och startade om rättsprocessen, skriver Inside Beer.

Ärendet kommer nu återupptas med en inledande domstolsförhandling i den högre regionala domstolen i Düsseldorf. Denna förhandling ska reda ut huruvida kartellmyndigheternas anklagelser stämmer eller inte. Åklagarsidan yrkade nyligen på att Carlsberg ska dömas att betala 250 miljoner euro i böter. Det motsvarar en fyrdubbling av det ursprungliga bötesbeloppet på 62 miljoner euro. Även Wolfgang Burgard ska enligt detta betala ett högre belopp än tidigare sagts. Domstolsförhandlingarna inleds den 27 augusti.