Carlsberg
Deutschland riskerade böter på 250 miljoner euro för att ha medverkat i en
priskartell. När domen i Düsseldorfs högsta regionala domstol skulle avkunnas tidigare
i veckan tog dock saken en annan riktning.

Carlsberg Deutschland och dess förra vd Wolfgang Burgard riskerade miljonböter för
att ha ingått i en priskartell åren 2006 och 2007. Åklagarsidan kräver att
Carlsberg ska betala 250 miljoner euro i böter och att Burgard personligen ska
betala 300 000 euro. Nu ser de dock ut att slippa undan, sedan den högsta
regionala domstolen i Düsseldorf avskrivit fallet på grund av att preskriptionstiden
har gått ut.

Carlsberg Deutschland och dess förre vd ser ut att slippa miljonböter (foto: lebensmittelzeitung.net).

I
ett uttalande menar Carlsberg Deutschlands
försvarare att domstolen nu har bekräftat att Carlsberg inte varit inblandat i någon
prisöverenskommelse och att en utdragen process fått ett lyckligt slut. Man säger
också att Carlsberg är tillfreds med resultatet och att man nu ser framåt för
att kunna bedriva sin verksamhet i Tyskland utan restriktioner. Åklagarsidan
meddelar att man nu ska bestämma sig för om utfallet ska överklagas eller inte.

Carlsberg Deutschland
marknadsför bland annat de tyska märkena Astra, Duckstein, Holsten och
Lübzer.