Carlsberg Deutschland riskerade böter på 250 miljoner euro för att ha medverkat i en priskartell. När domen i Düsseldorfs högsta regionala domstol skulle avkunnas tidigare i veckan tog dock saken en annan riktning.

Carlsberg Deutschland och dess förra vd Wolfgang Burgard riskerade miljonböter för att ha ingått i en priskartell åren 2006 och 2007. Åklagarsidan kräver att Carlsberg ska betala 250 miljoner euro i böter och att Burgard personligen ska betala 300 000 euro. Nu ser de dock ut att slippa undan, sedan den högsta regionala domstolen i Düsseldorf avskrivit fallet på grund av att preskriptionstiden har gått ut.

Carlsberg Deutschland och dess förre vd ser ut att slippa miljonböter (foto: lebensmittelzeitung.net).

I ett uttalande menar Carlsberg Deutschlands försvarare att domstolen nu har bekräftat att Carlsberg inte varit inblandat i någon prisöverenskommelse och att en utdragen process fått ett lyckligt slut. Man säger också att Carlsberg är tillfreds med resultatet och att man nu ser framåt för att kunna bedriva sin verksamhet i Tyskland utan restriktioner. Åklagarsidan meddelar att man nu ska bestämma sig för om utfallet ska överklagas eller inte.

Carlsberg Deutschland marknadsför bland annat de tyska märkena Astra, Duckstein, Holsten och Lübzer.