Düsseldorfs högsta regionala domstol frikänner kölschbryggerierna Früh och Gaffel samt pilsnerbryggeriet Erzquell, som av konkurrensmyndigheten anklagats för att ha ingått i en olaglig priskartell.

Konkurrensmyndighetens anklagelser om att kölschbryggerierna Früh och Gaffel samt pilsnerbryggeriet Erzquell har kommit överens med andra bryggerier om ölpriser, avfärdas som falska av domstolen. Konkurrensmyndighetens beskyllningar grundar sig på ensidiga uppgifter från vittnen som ska ha tagit emot miljonbelopp för att avge sina ”bekännelser”.

Kölschbryggeriet Früh frias tillsammans med Gaffel från anklagelser om att ha ingått en kartell om ölpriser (foto: cbs.de).

Düsseldorfs regionala domstol säger att det inte går att slå fast att denna prisöverenskommelse skett, då bara två av fjorton vittnen minns händelsen. Ett av vittnenas minnen var för suddiga för att kunna användas som bevis och flera av de andra vittnesmålen betraktas som ”kaotiska och karaktäriseras av en bisarr blandning av missförstånd och felaktiga uttalanden”. I ett fall gick det inte ens att avgöra om vittnet i fråga ens deltagit i mötet 2007. Domslutet kan överklagas till Tysklands högsta federala domstol.

Det var i början av 2014 som Tysklands federala konkurrensmyndighet utdömde böter om totalt 338 miljoner euro till flera tyska bryggerier, bryggarorganisationer och andra som anklagats för att ha gjort upp om ölpriser. Detta skulle ha skett vid ett möte med Nordrhein-Westfalens bryggeriförbund i september 2007, rapporterar Getränke News. Flera andra, ibland stora, bryggerier har också varit föremål för juridiska processer i sina respektive förbundsländer.