Tre kölschbryggerier har vunnit i sista instansen i ett kartellmål som pågått sedan 2014. Detta sedan Tysklands högsta domstol avslagit ett överklagande från den tyska kartellmyndigheten.

2014 beslutade den tyska kartellmyndigheten, Bundeskartellamt, att kölschbryggerierna Cölner Hofbräu Früh, Gaffel och Erzquell skulle betala drygt åtta miljoner euro i böter för att hösten 2007 ha ingått en priskartell med flera andra bryggerier. De tre bryggerierna överklagade dock domen och ärendet blev liggande till 2019. År 2021 frikändes bryggerierna av Düsseldorfs högsta regionala domstol, som avfärdade ryktena om en kartell som falska. Nu har även den tyska högsta domstolen, Bundesgerichtshof, som under ett och ett halvt år granskat ärendet, slagit fast att de tre kölschbryggerierna ska frias från alla anklagelser.

Gaffel är ett av tre kölschbryggerier som nu frias av högsta domstolen (foto: Privatbrauerei Gaffel).

Det var 2014 som Tysklands konkurrensmyndighet utdömde böter om totalt 338 miljoner euro till flera tyska bryggerier, bryggarorganisationer och andra som anklagats för att ha gjort upp om ölpriser. Detta skulle ha skett vid ett möte med Nordrhein-Westfalens bryggeriförbund i september 2007. En handfull bryggerier, bland annat Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner och Barre begärde direkt förlikning och accepterade böter på totalt 106,5 miljoner euro. Andra, som Carlsberg Deutschland, Radeberger och Bolten-Brauerei, bestred böteskraven. Radeberger backade senare och betalade sina böter, vilket innebär att det i dagsläget bara är Carlsberg som fortfarande driver en rättsprocess. Hur denna slutar återstår att se.

Källa: Getränke News